Regulamin

1. Sklep chinina.pl jest prowadzony przez firmę:

Veronic Sp. z .o.o.
Andrychów
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura,paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres lub email adres.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres email Sprzedającego: pl.milva@gmail.com

7. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie nieużywanym, wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem.

8. Reklamowany towar winien zawierać opis reklamacji, imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia wraz z nr konta , na który dokonany bedzie zwrot. Prosze nie podawac tych informacji droga mailowa. Nie przyjmujemy paczek za zaliczeniem pocztowym czyli tzw. pobraniowych.
Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na nr konta załączony do zwróconego towaru wraz ze wszystkimi danymi koniecznymi do wykonania przelewu( imie oraz nazwisko kupujacego, adres i nr zlecenia).

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Veronic Sp. z o.o., która jest administratorem danych osobowych i może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od klientów podczas procesu składania zamówienia lub procesu rejestracji.

Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

W przypadku, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera (E-mail Newslettera i/lub SMS Newslettera), zgodnie z Regulaminem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. Poczty Polskiej S.A, InPost S.A i FROGMAN s.r.o.

Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klienta ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO”; W tym celu powinien skontaktować się z Veronic Sp. z o.o. info@chinina.pl

Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Veronic Sp. z o.o. info@chinina.pl

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni na stronie www.chinina.pl. 
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Formy płatności

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
1. przelewem bankowym
2. PayPal
3. Platnosci elektroniczne

WAŻNE: kupujacy zobowiazuje sie do uiszczenia naleznosci nie ponzije niz w ciagu 48-72 godzin od momentu złożenia zamowienia.Po upływie terminu, zamówienie zostaje anulowane i sprzedający nie gwarantuje dostępności towaru na stanie.

Płatności w naszym sklepie obsługuje firma - PayPro S.A. (Przelewy24.pl)

Atutem jej jest elastyczność i rozwiązania dedykowane, oraz najszerszy dostęp do kanałów płatność w Polsce. Firma PayPro S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji internetowych. Transakcje obsługiwane przez Przelewy24.pl zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Wysyłki
1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. Paczki wysyłąne sa w ciagu 3-7 dni roboczych.

ZWROTY I REKLAMACJE

W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie nieużywanym, wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem + powiedomenie na email info@chinina.pl. Kwota zostanie zwrocona do 14 dní od otrzymania towaru. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, nalezy odesłac go na adres:
Veronic Sp. z o.o.

Słowackiego 4B

34-120 Adnrychów.
I wyslac powiadomenie na email: info@chinina.pl. Sprzedający nie bedzie ponosił dodatkowych kosztów za nieprawidłowe odesłanie przez KUPUJACEGO  towaru do reklamacji lub zwrotu.
Kupujacy akceptujac regulamin, zobowiazuje sie do zaznajomienia sie z nim i przestrzegania zasad w nim ukazanych.

Wersja 01.09.2020