Regulamin

1. Sklep chinina.pl, plmilva.pl i kozmetykichininy.pl jest prowadzony przez firmę:

Veronic Sp. z .o.o.
Andrychów
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres email Sprzedającego: pl.milva@gmail.com

7. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie nieużywanym, wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz paragonem.

8. Reklamowany towar winien zawierać opis reklamacji, imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia wraz z nr konta , na który dokonany bedzie zwrot. Prosze nie podawac tych informacji droga mailowa. Nie przyjmujemy paczek za zaliczeniem pocztowym czyli tzw. pobraniowych.
Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na nr konta załączony do zwróconego towaru wraz ze wszystkimi danymi koniecznymi do wykonania przelewu( imie oraz nazwisko kupujacego, adres i nr zlecenia).

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nezawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Formy płatności

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
1. przelewem bankowym
2. PayPal
3. kartami kredytowym (VISA, MasterCard)

4. Pobranie

WAŻNE: kupujacy zobowiazuje sie do uiszczenia naleznosci nie ponzije niz w ciagu 48-72 godzin od momentu złożenia zamowienia.Po upływie terminu, zamówienie zostaje anulowane i sprzedający nie gwarantuje dostępności towaru na stanie.
Wysyłki
1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. Paczki wysyłane za posrednictwem Poczty Polskiej wysyłąne sa w ciagu 1-3 dni roboczych.

ZWROTY I REKLAMACJE - w przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, nalezy odesłac go pod inny niz ukazany na pieczatce adres.
Wszystkie zwroty oraz reklamacje prosze odsyłać pod adres - Veronic Sp. z o.o., Adnrychów.
Sprzedający nie bedzie ponosił dodatkowych kosztów za nieprawidłowe odesłanie przez KUPUJACEGO  towaru do reklamacji lub zwrotu.
Kupujacy akceptujac regulamin, zobowiazuje sie do zaznajomienia sie z nim i przestrzegania zasad w nim ukazanych.

Wersja 20.11.2016